Thiết Bị Truy Cập Mạng Không Dây AP6521

Thiết Bị Truy Cập Mạng Không Dây AP6521

    Thiết Bị Truy Cập Mạng Không Dây AP6521

     

    Điểm truy cập AP 6521 độc lập, đa năng được thiết kế để giảm chi phí triển khai và vận hành mạng LAN không dây (WLAN) 802.11n an toàn và đáng tin cậy. Điểm truy cập này kích hoạt vận hành ít điều khiển ở những địa điểm có diện tích nhỏ cho đến trung bình bằng cách phục vụ như một bộ điều khiển ảo và điều phối hoạt động lên tới 24 điểm truy cập lân cận dành cho dịch vụ di động và QoS. Điểm truy cập được trang bị radio MIMO, độ nhạy thu phát cao và cổng nối lên trên GigE WAN. WiNG 5 được nhúng cung cấp khả năng thu thập tin tức đảm bảo rằng lưu lượng truy cập được truyền tiếp trong các luồng hiệu quả nhất mà không làm giảm chất lượng dịch vụ và bảo mật được cải thiện ngay tại điểm truy cập.

    AP 6521 là điểm truy cập đa năng có hiệu quả chi phí của một radio đơn. Với khả năng thu thập tin tức của WiNG 5, điểm truy cập này cung cấp mức tiêu thụ dữ liệu cao hơn cùng với khả năng truyền trực tiếp, bảo mật, dịch vụ QoS và dự phòng địa điểm.

Kênh tự động và tối ưu hóa công suất
Tính năng SMART RF của thiết bị chuyển mạch/bộ điều khiển tự động tối ưu hóa công suất và lựa chọn kênh để mỗi người dùng luôn nhận được tính di động và truy cập chất lượng cao

Độ tin cậy cao
Tối ưu hóa tính khả dụng của mạng qua khả năng thu thập tin tức trung tâm và quyền ưu tiên mua trước, khả năng này có cảm giác yếu hoặc mất tín hiệu, di chuyển an toàn người dùng sang AP thay thế khác và tăng cường công suất tín hiệu để tự động đảm bảo truy cập người dùng di động không bị gián đoạn

Bảo mật không lỗ hổng
Bao gồm tường lửa lọc gói tin có trạng thái lớp 2-7, dịch vụ AAA RADIUS, Wireless IPS-lite, cổng VPN và kiểm soát truy cập dựa trên vị trí

Triển khai nhanh gọn và dễ dàng
Không cần cấu hình hoặc bảo trì phần sụn thủ công. Bộ điều khiển không dây Motorola phát hiện điểm truy cập trên mạng và tự động tải xuống tất cả thông số cấu hình và phần sụn, giảm chi phí cài đặt, bảo trì và khắc phục sự cố tối đa để triển khai Lớp 2 và 3

Tăng tốc thiết bị và mạng
Có thể tăng tốc hiệu suất thiết bị và mạng thông qua tính năng LAN ảo qua thiết bị chuyển mạch/bộ điều khiển. Mỗi điểm truy cập AP 6521 có thể được ảo hóa thành bốn VLAN độc đáo, các VLAN này có thể được cấu hình để phát lưu lượng trực tiếp đến người nhận đã định. Việc này làm giam tổng lưu lượng mạng đồng thời cải thiện hiệu suất thiết bị và tuổi thọ pin tăng 25%. Việc này cũng làm giảm tổng số điểm truy cập cần thiết để cung cấp dịch vụ thiết bị độc đáo

Hiệu suất 802.11n đầy đủ với chuẩn 802.3af
Đơn giản hóa và giảm tổng chi phí cài đặt bằng Power-over-Ethernet (PoE) chuẩn

Tính di động
Hỗ trợ chuyển vùng an toàn và nhanh chóng

Bảo mật
Thiết bị đa mục đích độc đáo có thể thực hiện và làm cho chính sách bảo mật IDS/IPS được cấu hình trong thiết bị chuyển mạch không dây Motorola có hiệu lực và cũng có thể được sử dụng làm cảm biến hoạt động 24x7 với IPS không dây từ AirDefense

Hỗ trợ ứng dụng
Hỗ trợ Điều khiển cho phép gọi để có hiệu suất VoWLAN được tối ưu hóa, cũng như phát video và mức tiêu thụ dữ liệu dành cho máy khách 802.11a/b/g/n